Colofon
BabyLief is een uitgave van:

Babylief-productions
Mirella van Schaaijk is producer van drie Babylief-cd's en auteur van het Babylief-boek.

Mirella van Schaaijk
Hamsterlaan 10
6705 CT Wageningen - NL
1517 Hastings Path
Lakeland FL33809 - USA

EdenMuziek
De Babylief-site, de Babylief-cd's en het Babylief-boek zijn uitgaven van EdenMuziek.

EdenMuziek
Kostverloren 27 A
7316 MN Apeldoorn
Telefoon: 055- 30 15 15 3
Meer informatie: www.edenmuziek.nl